15/3/2018

15/3/2018 Không có gì. Chỉ là mệt mỏi quá nên ngoi lên viết vài dòng thôi.  Chương trình học của lớp mười hai thực sự là nồi chè cám trong tác phẩm "Vợ nhăt". Nó đắng chát và nghẹn bứ, ăn vào chỉ muốn phun ra. Hôm nay tôi vừa thi thử về. Văn thì … Đọc tiếp 15/3/2018