Oneshot (MarkSon): Mười giờ bay, một nghìn cây số. Và rất nhiều nhớ anh

Author: Sói Pairing: MarkSon Category: Romance Disclaimer: MarkSon không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Note: Mốc thời gian trên nhan đề không chính xác, tất cả chỉ là số từ ước lượng của tôi. Summary: Nhật kí của bạn nhỏ Jackson trong những ngày Mark đi rừng. Enjoy . . . Ngày... Tháng... … Đọc tiếp Oneshot (MarkSon): Mười giờ bay, một nghìn cây số. Và rất nhiều nhớ anh

Oneshot (GOT7): Chuyện thể dục (Part 2)

Part 2 Nếu JinYoung nghĩ rằng thu hút sự chú ý của bọn giặc kia đã là khó thì cậu sẽ phải suy nghĩ lại, vì gọi chúng nó dậy còn khó hơn thế rất nhiều. Bây giờ đã là sáu giờ sáng, muộn ba mươi phút so với dự tính của JinYoung nhưng cậu … Đọc tiếp Oneshot (GOT7): Chuyện thể dục (Part 2)