Oneshot (GOT7): Chuyện thể dục (Part 1)

Oneshot (GOT7): Chuyện thể dục Author: Sói Characters: JJ Project, Markson, YugBam, YoungJae Category: Fluff, HE Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Enjoy . . . Part 1 “GOT7 các anh đây cái gì cũng giỏi, trừ thể dục” Cái tiêu đề chết dẫm ấy đã lởn vởn trong đầu … Đọc tiếp Oneshot (GOT7): Chuyện thể dục (Part 1)